• Tavajoh خبر مهم: ثبت نام آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد تسلّط با تخفیف ویژه از اردیبهشت 93 آغاز خواهد شد
  • Tavajohپس از تکمیل خرید، کارت ثبت نامی شامل شماره پرونده و رمز عبور نمایش داده می شود و به ایمیل خریدار نیز ارسال می شود. حتما لازم است به اینجا مراجعه کرده و ثبت نام خود را تکمیل کنید.
  • Tavajohدرصورت بروز هرگونه مشکل، کد رهگیری ثبت نام وشکل خود را اطلاع دهید تا دراسرع وقت پیگیری شود.
  • Tavajohبزودیبزودیبزودیبزودیبزودیبزودیبزودی